20 de març de 2015

Plaid and Black Skirt

Hi! Today's skirt was supposed to be for Christmas, but it didn't look good on me and some mean comments from my mother made me forget about it. Some days ago, I re-made it and I'm happy with this beauty!

Hola! La falda d'avui havia d'estar feta per Nadal, però no me quedava bé i alguns comentaris una mica cruels de ma mare varen fer que l'oblidés durant un temps. Fa uns dies, vaig refer-la i ara estic encantadíssima amb ella!


For the first version, I used this tutorial from a pair & a spare, but gathered skirts don't flatter me and the result wasn't good. For the second version I used a Burda pattern that already worked in the past: #117 from April 2013 (my first try using this pattern is here). I just moved the zipper from the center back to a side because of the fabric combination and the fit is awesome and very comfortable.

Per la primera versió vaig seguir el tutorial de a pair & a spare, però aquest tipus de falda no m'afavoreixen gens. Per la segona vaig utilitzar un patró  Burda que ja sabia que me quedava bé, el model #117 d'abril de 2013 (aquí hi ha la primera falda amb aquest patró). només vaig canviar la cremallera del centre a darrera a un costat per l'efecte de les dues teles; s'ajusta perfectament i és comodíssima.


It wasn't easy to sew with my leg like that (I had surgery a month ago), but it's healing quickly and I just bought a new summer dress pattern and can't wait to try it!

No va ser fàcil cosir amb la cama així (vaig tenir una operació fa un mes), però s'està curant ràpid i acab de comprar un patró per fer un vestit d'estiu preciós. No puc esperar a seguir cosint!

Look at my happy face!! :D

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada