20 de març de 2015

Plaid and Black Skirt

Hi! Today's skirt was supposed to be for Christmas, but it didn't look good on me and some mean comments from my mother made me forget about it. Some days ago, I re-made it and I'm happy with this beauty!

Hola! La falda d'avui havia d'estar feta per Nadal, però no me quedava bé i alguns comentaris una mica cruels de ma mare varen fer que l'oblidés durant un temps. Fa uns dies, vaig refer-la i ara estic encantadíssima amb ella!