29 de novembre de 2014

Blue&White Oriental Dance Outfit

My last sewing project was quite complex and took many hours to complete. I've been bellydancing for more than two years now and I got my stage name a week ago, so I needed an outfit for that show. At the end, I made everything (harem pants, bra, belt and armbands) except for the skirt (a circular one with two splits).

La meva darrera aventura de costura ha estat bastant complexa i ha duit moltes hores de feina. Ja fa més de dos anys que faig dansa del ventre i fa una setmana em vaig posar un nom de ballarina, així que necessitava un conjunt per l'espectacle. Al final ho faig fer tot (calçons, sostens, cinturó i cintes pels braços), excepte la falda (és circular i té dos talls).For the harem pants, I found this useful tutorial from www.shira.net; I just had some problems with the crothc, but my teacher's mother helped me (she also dances and makes all costumes for the show at the end of the school year).

Pels calçons vaig utilitzar aquest tutorial de www.shira.net; només vaig tenir uns problemes amb les costures centrals, però la mare de la meva professora em va ajudar un munt (també balla i fa tot el vestuari de l'espectacle de fi de curs). 


For the armbands, I used both this tutorial and this video, which are very similar. The last thing I made are the three flowers (one in the bra and two in the belt) with this tutorial, because I didn't find any brooch I liked, The rest of the outfit was made without pattern.

Per les cintes dels braços vaig utilitzar tant aquest tutorial com aquest vídeo, que són molt semblants. L'últim que em quedava per fer eren les flors (una pels sostens i dues pel cinturó) amb aquest tutorial, perquè no trobava cap fermall que m'agradàs. La resta del vestit la vaig fer sense patró (els sostens i el cinturó).


That's everyone who participated in the show. It was a great experience!
I finalment, tothom que va participar a l'espectacle. Va ser una experiència magnífica!