22 de febrer de 2015

Plush Cat Pencil Cases

I've been waiting to make this pencil cases since last spring! I saw some cat pencil cases on tumblr, but my two cat lover friends's birthdays are on winter and I had to wait... The first idea was quite different than the final result, but this one it's more practical. I got inspired by this youtube video and the main differences with my project are that I modified the pattern (mine is smaller and more square-ish) and fully lined with felt.

He esperat des de la primavera passada per poder cosir aquests estoigs! Vaig veure una imatge a tumblr, però els aniversaris de les meves amigues amants dels moixos són a l'hivern, així que havia d'esperar... La idea inicial era bastant diferent, però el resultat final és més pràctic i fàcil de fer. Aquest vídeo de youtube va inspirar-me i les principals diferències amb el meu projecte són que he modificat la plantilla (la meva és més petita i quadrada) i està completament folrat amb feltre.
My biggest mistake here was the white fabric. The black fabric was a leftover from fingerless gloves, so it's soft and has a nice touch. Although the white fabric does not look that bad, it's cheap faux fur for costumes and it is not as soft as the black one, BUT it is easier to work with (every cloud has a silver lining).

El meu gran error va ser la tela blanca. La tela negra em va sobrar d'una guants sense dits, així que és molt suau i de tacta agradable. Tot i que la blanca no té un aspecte tan dolent, és tela peluda de disfresses is no és tan suau com la negra, PERÒ és molt més fàcil de treballar (tot té el seu costat bo).

Previous project with the black fabric from November 2011 (it was another birthday gift)
The pencil cases are all handsewn (my sewing machine nearly died trying so sew that fingerless gloves), their measurements are about 20 x 10 x 6cm (the black one is a bit smaller) and have one 20cm zipper.

Estan completament cosits a mà (la màquina de cosir gairebé va morir intentant cosir aquests guants sense dits), les mesures aproximades són de 20 x 10 x 6cm (el negre és un poc més petit) i tenen una cremallera de 20cm.


That's everything for today, I hope you like it and see you soon!
Això és tot per avui, esper que vos hagi agradat i fins aviat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada