31 de març de 2016

The 2 Wise Men Blouses and Sewing Improvement

These blouses should have been submitted ages ago, as they were made for the Three Wise Men day (in fact, the day before because it's my aunt's birthday and then we also have dinner together after receiving the Wise Men). The first one was done in January 2015, whereas the second was done in January 2016. And there is a HUGE improvement between both.

Fa segles que aquestes bruses estan acabades, ja que eren per dur el dia de Reis (bé, el dia abans perquè celebrem l'aniversari de la meva tia i llavors anem tota la família a rebre els Reis i dinam i sopam junts). La primera la vaig acabar per gener del 2015 i la segona, per gener de 2016. I hi ha una millora ENORME entre l'una i l'altra.