27 de gener de 2014

Sewalong - Leggings by Masustak

Hi, did you miss me?
Well, I'm back with the result of a sewalong hosted by Masustak eguzkitan: a pair of leggings made with a self-drafted pattern.

Eeeis, m'heu enyorat?
Avui torn amb el resultat d'un sewalong o cose conmigo (en català supòs que deu traduir-se com "cus amb jo" o alguna cosa per l'estil) organitzat per Masustak eguzkitan: un parell de leggins a partir d'un patró dibuixat per nosaltres mateixos.They are sooo easy and quick to make and I'm gonna sew more of them, once I solve some problems I had with them... The fabric I used is not very strecthy, so I only reduced my measurements a 5% and the fit is quite good on the legs, but there's a horrible wrinkle in the crotch D: Also, the waist is a bit low in the back and too loose...

Són molt fàcils de fer i estic segura que en cosiré més una vegada hagi solucionat uns petits problemes... La tela que vaig comprar no era massa elàstica, així que només vaig reduir les mides un 5% i s'ajusten perfectament a les cames, però hi ha una arruga horrible a l'entrecuix D: A més a més, la cintura és massa baixa per darrere i massa ampla...

The fabric 

Side view

Huge and ugly wrinkle

Me trying to model... awful, I know xD

I had a good time making the pattern and the leggings and Maider is such a great teacher (I would have never considered making a pair of leggings before this sewalong!) Thank you!!

M'ho he passat molt bé cosint aquests leggings i na Maider és una gran professora (mai no hagués considerat fer-me uns leggings abans del sewalong, fa que tot pareixi més fàcil!) Moltíssimes gràcies!!